Floorball Danmark har indkaldt til ekstraordinært strukturmøde på søndag den 27. marts 2022. Dagsorden og forslag kan ses på Floorballportalen.

Benløse Floorball Club har desværre ikke mulighed for at deltage fysisk i det ekstraordinære møde, der er indkaldt til den 27. marts med kort varsel. Vi har bedt administrationen om et link, så vi kan se med. I Benløse er det altid vores ambition at deltage, og vi anerkender, at ingen deltagelse er lig med ingen indflydelse. Vi har opfordret Floorball Danmark til fremadrettet at muliggøre virtuel deltagelse på lige fod med fysisk deltagelse på trods af tekniske og praktiske forhold. Særligt når det gælder ekstraordinære møder indkaldt med kort varsel og med så vigtigt indhold, som søndagens møde har. Det vil, på flere niveauer, gavne floorballdemokratiet.

Vi har sendt nedenstående bemærkninger og synspunkter til Floorball Danmarks bestyrelse, og vedr. struktur for herre liga i den kommende sæson, er informationen også sendt til en række ligaklubber.

Børne- og ungdomsturneringen
Vi er generelt positive overfor strukturen og en videreudvikling af bl.a. mellembane-konceptet.

Vi har to bemærkninger/anbefalinger:

 • U18 vs. U17
  Vi savner en motivation for forslaget.
  Vores anbefaling er, at U18 fastholdes frem for at ekskludere en årgang med ændringen til U17. Historisk set har U21-rækken ikke været en stor succes, de år den er afviklet. Der har været ganske få hold. At fjerne en årgang ved at gå fra U18 til U17 vil uden tvivl gøre overgangen fra junior til senior endnu sværere særligt i de klubber, der ikke kan mønstre U21-hold. Vi slås med at fastholde spillere netop i disse årgange, og argumentation for at gå fra U17 til U18 for nogle år siden var netop at inkludere flere.
 • Lang jule- og nytårspause
  Vi læser det således, at der for alle rækker med 2-delt turneringsafvikling ikke skal spilles kampe i hele december og i den første halvdel af januar pga. planlægning af 2. turneringsrul. Det er en meget lang kamppause midt i sæsonen, og der bør optimeres, så pausen bliver så kort som muligt.

Vedr. §4.8 Fastlæggelse af kampe
Vi bifalder, at der arbejdes på en markant nedbringelse af mængden af kampflytninger. Corona har sin store del af ansvaret de seneste år, men også før pandemien herskede en praksis/kultur i dansk floorball med alt for mange kampflytninger og aflysninger. Vejen til at sikre bedre planlægning og færre aflysninger/flytninger er opretholdelse af kravene i §4.9.

Seniorturneringen
Vi ønsker, at der generelt arbejdes med en struktur, der fordrer udvikling på lang sigt. Derfor bifalder vi det langsigtede fokus i forslaget, at der over flere år holdes fast i samme struktur fremfor konstante ændringer og ambitionen om en landsdækkende liga på højeste niveau i 2030.

Derudover bifalder vi, at der arbejdes med krav til klubber, der deltager i de højeste rækker, hvilket vi gennem adskillige år har været fortaler for. .

Bemærkninger til seniorturneringen:

 • At lavere rangerende hold i øst, herrer, ikke kan deltage i de tre øverste rækker vil medføre en koncentration af disse hold i 3. division, der reelt vil gøre 3. division til en 2. holdsrække. Vi opfatter det som en del af en langsigtet strategi, men har svært ved at se den gode løsning for 2. hold, der ofte fungerer som reserve- og udviklingshold.
 • Formålet med slutspillet i kvalifikationsspillet står ikke tydeligt for os. Har det en sportslig betydning, når der på tværs af øst og vest ikke spilles om oprykning til en landsdækkende liga? Vi tolker det således, at det er et tilbud om kampe, udvikling og oplevelser til holdene i kvalspillet.
 • Denmark Challenge Cup lyder som et sympatisk tiltag, men fremstår ikke tydeligt. Hvorfra kommer de to bedste hold i øst og vest på herre- og damesiden?

Nej tak til landsdækkende liga med 6 hold (Ændringsforslag fra Frederikshavn Blackhawks)
I Benløse forstår vi Frederikshavns ønske om en landsdækkende struktur ud fra de konkurrencemæssige forhold, der er i vest. Alligevel kan vi i Benløse ikke tilslutte os forslaget.

Vores holdning er, at det på kort sigt løser et niveaumæssigt problem i vest hos to klubber: Frederikshavn og Sunds. Der er imidlertid behov for en struktur, der fordrer udvikling af flere konkurrencedygtige hold særligt i vest, men i den grad også i øst.

Strukturen for de kommende år skal derfor fokusere på det lange træk, der skal modne flere hold til deltagelse i ligaen. Først i et øst-vest-opdelt grundspil som i dag og med sigte på ambitionen om en landsdækkende liga i 2030.

Nordjylland har tidligere været et kraftcentrum for ligafloorball med Aalborg, Brønderslev, Frederikshavn og Strandby. Længere sydpå kan man håbe på potentialet omkring Esbjerg, Herning, Sunds og Aarhus. I Benløse mener vi, at de nuværende ligaklubber skal tage ansvaret på sig gennem opbakning til en turneringsstruktur med langsigtede mål og bidrag til udviklingen i klubbernes nærområder.

Det skal nævnes, at forslaget for os i runde tal er økonomisk neutralt, og at vores holdning derfor ikke bunder i økonomi.

Med udgangspunkt i ovenstående bakker vi ikke op om Frederikshavns forslag trods forståelsen for det sportslige perspektiv.

Bestyrelsen
Benløse Floorball Club