Kære medlemmer og forældre til børne- og ungdomsspillere.

Hermed indkaldelse til årsmøde tirsdag den 19. marts 2019 kl. 19-21 i samlingssalen i Benløsehallen.

Tilmelding er ikke nødvendig. Der bliver serveret drikkevarer og lidt snacks.

Som I kan se træder formand Finn Lystrup og næstformand Jacob Bjørnsholm Madsen tilbage. Der skal derfor vælges et nyt formandsskab. Undervejs vil formandskandidat Camilla Holm derfor præsentere fokuspunkter for det fremadrettede bestyrelsesarbejde.

Der er derudover to vakante pladser i bestyrelsen jf. dagsordenen. Spørgsmål vedr. pladserne og årsmødet generelt kan rettes til en repræsentant fra bestyrelsen.

Årsmødet afsluttes med, at bestyrelsen ønsker inddragelse og dialog om tre væsentlige emner for den kommende sæson jf. punkt 11.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Regnskab 2018
4. Budget 2019 og 2020
5. Bestyrelsen præsenterer sit syn på fremtiden
6. Valg af formand (Finn Lystrup afgår uden for tur)
7. Valg af næstformand (Jacob Bjørnsholm Madsen afgår uden for tur)
8. Valg af kasserer (Thomas Brodersen modtager ikke genvalg)
9. Valg af menige medlemmer bestyrelsen
10. Eventuelt
11. Inddragelse/dialog i grupper om 1) holdtilmelding til Danmarksturneringen, 2) træningstider i den kommende sæson og 3) dommeropgaven.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Benløse Floorball Club