Retningslinjer for kontingentbetaling

Betaling
Når du melder dig til et hold, skal du skrive kreditkortoplysninger. Så bliver kontingentet automatisk trukket.

Sæsonen er opdelt i to halvsæsoner, og betaling sker to gange årligt:
1. halvsæson: 1. juli til 31. december (Beløbet trækkes på dit kort 1. september)
2. halvsæson: 1. januar til 30. juni (Beløbet trækkes på dit kort 1. januar)

Sådan betaler du
Betaling foregår online på Klubmodul. Læs hvordan du opretter profil og tilmelder dig et hold.

Kontingentsatser
Kontingentsatser fastsættes en gang årligt af foreningens bestyrelse før sæsonstart.

Manglende betaling
Ved manglende betaling af kontingent spærres spilleren for deltagelse i alle kampe, stævner og træninger indtil betalingen er sket. Ved evt. stop i klubben uden at have betalt evt. restance til klubben, sker en indberetning til Floorball Danmark, og spilleren vil ikke være spilleberettiget i andre klubber (Turneringsreglementet §3.11).

Starter spilleren op i Benløse Floorball, skal evt. restance betales til andre klubber før man er spilleberettiget. Reglerne gælder spillere på alle hold.

Trænere, ledere samt bestyrelsen bliver underrettet om, hvem der har betalt kontingent.

Udmeldelse
Vil du eller dit barn meldes ud, så kan du gøre det ved at sende en mail til: kontakt@bfcfloorball.dk. Kontakt din holdleder, hvis du har spørgsmål.